BİREYSEL ÖZEL EĞİTİM PROGRAMLARI
BİREYSEL ÖZEL EĞİTİM PROGRAMLARI
EĞİTİMLERİMİZ
BİREYSEL ÖZEL EĞİTİM PROGRAMLARI

Bireysel özel eğitim; çoğunluktan farklı olan ve özel gereksinimli çocuklara sunulan, üstün özellikleri olanları yetenekleri doğrultusunda kapasitelerinin en üst düzeye çıkmasını sağlayan, yetersizliği engele dönüştürmeyi önleyen, engelli bireyi kendine yeterli hale getirerek topluma kaynaşmasını ve bağımsız üretici bireyler olmasını destekleyecek becerilerle donatan eğitimdir.

Çocukla uzman eğitimci arasındaki kişisel değerlerde olan özenli bir ilişki türü, gelişimsel eğitimsel içerikli özel bir çalışmadır.

Farklı gelişim gösteren bireyin zayıf ve güçlü yönlerinin değerlendirilmesinden sonra uygun müdahale programlarına geçme aşaması dikkatlice hazırlanmış bir planlamayı gerektirir. Bu planlama süreci bireyin özel eğitim gereksinimlerinin tümünü kapsar. Uzun ve kısa dönemli çalışma hedefleri, kullanılacak yöntem-teknikler ve değerlendirme süreci açık bir şekilde tanımlanır.

Uygulanacak olan özel eğitim programının faydalılığı ve geçerliliğinde bireyin öğrenme özellikleri, düşünme biçimleri  ve  bunları nasıl kullandığının bilinmesi,  doğru uygulama stratejilerinin belirlenmesini ve bireyin  başarısını % 100 oranında etkilemektedir. Bu nedenle kurumumuzda program oluşturma aşamasında bireyin aşağıdaki özellikleri detaylıca değerlendirilmekte ve bu sayede etkili program süreçlerine ulaşılabilmektedir.

Bu özellikler;
*Yaş ve psiko-sosyal durum
*Aile,yaşantılar,fiziki ve sosyal çevre içinde bütüncül bir kişilik olarak bireyin;
*Potansiyel kapasitesi ve mevcut kapasitesi
*Algılamalarının,  ilşiki ve uyaran anlamlandırmalarının düzeyi
*Güçlü yönler
*Zayıf yönler
*Öncelikli ihtiyaçların tespiti
*Moral ve motivasyon kaynakları
*Ödülleri
*Öğrenmede kullandığı yöntemler,dirençleri ve akıcılık özellikleri
*Hafıza kapasitesi ve hafızasını eğitim ve öğrenmede nasıl kullandığı
*Hafızada tutma ve hafızadan çağırma (hatırlama) yolları
*Bireysel Öğrenme Özellikleri ve Stratejilerin Analizi oluşturulacak programın ve bireyin başarısının her şeyidir.

İyi ve etkili bir bireysel eğitim programında amaç sadece hedefleri iyi belirlemek, doğru yöntemler belirlemek ve uygulamak, sonuçları değerlendirmek değildir. Bireyin ve ailesinin günlük yaşamlarında yaratılabilecek fark ve değişiklikler bir programın kalitesini belirler. Bu nedenle her program kazanımların ve öğrenilenlerin hayata yansıması boyutunu mutlaka ele alır. Yapılan aile ve okul görüşmeleri , doğal ortam gözlemleri, fırsat öğretimleri ve ev ziyaretleri bize bu önemli boyutun işlevselliğini değerlendirme imkanı tanır.

-Kumsal İstanbul Özel Eğitim Merkezi İşitme ve Dil Konuşma Merkezi

Yorum bırakın
TÜM YORUMLAR (0)
Henüz yorum eklenmemiş